Değerli müşterimiz,

TL Cinsi işlemlerde;  azami aylık akdi faiz oranı 3,22,   azami aylık gecikme faiz oranı 3,72

Döviz cinsi işlemlerde;  azami aylık akdi faiz oranı 1,18,   azami aylık gecikme faiz oranı 1,68