Değerli müşterimiz,

TL Cinsi işlemlerde;  azami aylık akdi faiz oranı 3,18,   azami aylık gecikme faiz oranı 3,68

Döviz cinsi işlemlerde;  azami aylık akdi faiz oranı  1,20,   azami aylık gecikme faiz oranı 1,70