Dr. Şemsi Kazım ERKMAN Yönetim Kurulu Başkanı
Sibel ERKMAN (LL.B.) Yönetim Kurulu Üyesi
Eda ERKMAN Yönetim Kurulu Üyesi
Ünver BEDEVİ Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim ÖZGÜR Yönetim Kurulu Üyesi
Nesrin ÖZATAÇ Yönetim Kurulu Üyesi