Saygı ve Bağlılık

 • İşimizi en kaliteli ve doğru şekilde, hakkıyla ve gönülden sahiplenerek yapmak.
 • Net sözler vererek, verilen sözleri mutlaka yerine getirmek.
 • İş ilişkilerinde dürüst, şeffaf ve tutarlı davranarak güvene dayalı uzun vadeli ilişkiler kurmak.

Müşteri Odaklılık ve Takım Ruhu

 • Tüm Banka personelinin ilk ve ortak hedefi olan müşteri memnuniyetine odaklanmak.
 • Çalışanlar olarak birbirimize destek olmak ve bize verilen desteği takdir etmek.
 • Bireysel performans yanında ekip ve kurum performansını da önemseyip desteklemek.
 • İletişimlerimizde önce personel olarak birbirimizi dinleyip ihtiyaçlarımızı anlamak.
 • Birbirimize güvenip, birbirimizin uzmanlığına saygı göstermek.
 • Kararlarımızı, bütünü düşünerek ve etkilerini değerlendirerek vermek.
 • Universalbank’lılar olarak birbirimizi, toplumumuzu ve çevreyi koruyup desteklemek.

Yaratıcılık

 • Bir projenin yeni yaklaşımlar ve fikirler geliştirerek nasıl başarıyla tamamlanabileceğini düşünmek.
 • Standart çözümlerin farklı ihtiyaçları karşılayamadığı durumlarda bilgimizden, deneyimlerimizden, ilişkilerimizden ve teknolojiden yararlanarak ihtiyaca en uygun çözümleri hızla üretmek.
 • Müşterilerimizin ve birbirimizin hayatını kolaylaştırmak için yaratıcı fikir ve ürün geliştirip bu fikirleri hayata geçirmek için var güçle çalışmak.

Liderlik

 • Değişime her zaman açık bir Banka olarak değişimin hızlı ve sorunsuz şekilde hayata geçmesi için tüm çalışanların üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması gerektiği bilincini kurumda yerleştirmek.
 • Gerekli durumlarda sorunları çözmek amacıyla inisiyatif kullanarak, tüm personeli de inisiyatif kullanmak için teşvik etmek.
 • Performansı objektif ve ölçülebilir kriterlere göre tanımlayıp, adil ve tutarlı bir şekilde değerlendirmek.
 • Başarıyla tamamlanan projeleri takdir edip çalışanları geliştirmeye yönelik geri bildirimlerde bulunmak.
 • Doğruluğuna inandığımız konuları rasyonel bir şekilde sonuna kadar savunup hayata geçirmek için yapıcı bir şekilde çalışmak.