Değerli müşterimiz,

Kredi kartlarına uygulanacak faiz oranları ile ilgili  01/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olacak oranlar aşağıda belirtilmiştir.

TL cinsi işlemlerde azami aylık akdi faiz oranı 2,98  azami aylık gecikme faiz oranı 3,48

Döviz cinsi işlemlerde  azami aylık akdi faiz oranı 1,21  azami aylık gecikme faiz oranı 1,71