Dr. Şemsi Kazım ERKMAN Yönetim Kurulu Başkanı
Sibel ERKMAN (LL.B.) Yönetim Kurulu Üyesi
Eda ERKMAN Yönetim Kurulu Üyesi
Ünver BEDEVİ Yönetim Kurulu Üyesi
Nesrin ÖZATAÇ Yönetim Kurulu Üyesi