Limitli (Borçlu Cari) Hesap
Kısa vadeli finansman ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere belirli bir vade içermeyen ve dönemsel (3 ayda bir) faiz tahsilatları yapılan kredi türüdür. Çek tahsilatları veya nakit ödemeler ile gereksiz faiz yükünüzü azaltır ve kredinizi dilediğiniz an kapatma imkanı sağlar.
Taksitli Krediler
Ticari faaliyeti bulunan gerçek ve tüzel kişi firmalara, esnaf ve diğer meslek odalarına kayıtlı esnaf, sanatkarlara ve diğer serbest meslek sahiplerine, herhangi bir meslek odasına kayıtlı olmayan küçük üreticilere 60 ay vadeye kadar kullandırılan aylık taksit ödemeli kredidir.
İskonto/İştira Kredisi
Uzun vadeli alacaklarınızı erken tahsil ederek, işletme sermayenize destek olur. İleri vadeli alacaklarınız, vade tarihine kadar olan gün üzerinden hesaplanır; faiz ve masraflar düşüldükten sonra kalan bakiye tarafınıza ödenir.
Çek Depo
Ticari işlemlerinizden doğan ve henüz vadesi gelmemiş çekleri teminat olarak hesabınıza yatırıp, finansman sağlayabileceğiniz ekonomik kredi türüdür.Uzun vadeli alacaklarınıza karşılık finansman sağlayarak, işletme sermayenize destek olur.
Kullanıldığınız kadar faiz öder, ekonomik finansman sağlarsınız.

Bir işin yapılmasını, bir malın teslimini veya bir borcun ödenmesini taahhüt eden kimselerin bu taahhütlerini kararlaştırılan koşullara uygun olarak yerine getireceklerini veya borçlandıkları paraları vadelerinde ödeyeceklerini temin etmek üzere, bankaca karşı tarafa hitaben taahhütte bulunulması, garanti verilmesi tarzında kullandırılan gayrinakdi kredidir.
Teminat Mektubu
Borçlunun (taahhüt edenin) alacaklıya (karşı tarafa) karşı üstlendiği yükümlülüğün yerine getirilmesini garanti etmek üzere Bankanın alacaklıya hitaben düzenlediği taahhüt mektubudur.
Özellikler
 • Teminat Mektubunda belirtilen işler veya vadesinde yapılmayan ödemeler ile ilgili muhatap tarafın yazılı talebi ile banka Teminat Mektubu bedelini ödemekle yükümlüdür.
 • Banka ödediği bedel ve masraflar için alacaklı yerine geçer.
Akreditif
Şartlı banka garantisi almak isteyenlere Akreditif, Universal Bank Ltd.’te Akreditif, malların yüklendiğini veya hizmetin yerine getirildiğini gösteren şart koşulmuş vesaikin belirlenen süre içerisinde ibraz edilmesi kaydıyla belirli bir meblağın, malların veya hizmetlerin satıcısına ödeneceğine dair bir banka yükümlülüğüdür. Kısaca akreditif, şartlı bir banka garantisidir. Uluslararası ticarette taraflar, birbirlerini çok iyi tanıyamadıkları ve farklı ülkelerde farklı kambiyo rejimleri uygulandığı için karşılıklı bir güvensizlik ve risk içindedirler. Satıcı, sattığı malın bedelini tahsil etmek, alıcı ise sözleşmede saptanan malları zamanında almak amacındadır.Satıcı akreditif şartlarına uygun hareket etmezse, banka hiç bir şekilde ödeme yapmaz. Bu, alıcı açısında bir güven unsurudur. Bu nedenlerle akreditif her iki tarafa da en yüksek düzeyde güvence sağlayan bir ödeme türü olma özelliğini taşımaktadır.
Alıcı Açısından Avantajları;
 • Banka, akreditif şartlarını yerine getirmeyen satıcıya ödeme yapmaz. Bu alıcı için güvencedir.
 • Malların sözleşme şartlarına uygun ve vadesinde yüklenmesini sağlar.
Satıcı Açısından Avantajları
 • Akreditifte belirlenen vesaiki bankaya ibraz ettiği an ödemeyi taahhüt etmektedir.
 • Satıcıya finansman kolaylığı sağlar.
 • Malın sevk edilmesi ve vesaikin akreditif şartlarına ve uluslararası ticaret kurallarına uygun olarak hazırlanması durumunda ödeme, akreditifi açan bankanın kesin bir taahhüdüdür.
Nakit Yönetimi
Firmaların personel maaş ödemeleri, kasa fazlalıklarının teslim alınması, kasa ihtiyaçlarının karşılanması, yurtiçi ve yurtdışı ödemelerinin takibi, EFT, SWIFT işlemleri, bayi ödeme ve tahilatları, çek tahsilatı ve çek depolarının yönetimi, işleminizi Bankamız sizin adınıza yaparak finansal işlemlerin yükünü firmanızdan alır.
Ödeme İşlemleri
 • Kurum maaş ödemeleri
 • Otomatik fatura ödemeleri
 • Düzenli ödemeler
 • Çek karnesi
 • Tahsilat İşlemleri
 • Çek tahsilatı
 • Dış Ticaret İşlemleri
 • İthalat ve ihracat işlemleri
 • Akreditif
 • Teminat mektubu
Satış noktası Terminali
Peşin veya vadeli satışlarımızı POS ile yapın ödenmeme riskinden tamamen kurtulun.
Kablolu ve Kablosuz (Mobil) POS Cihazlarının Avantajları;
 • Yurtiçi, yurt dışı tüm Visa ve Mastercard logolu banka ve kredi kartlarının kullanımı.
 • İş yerinizde nakit bulundurmanın riskini azaltır. Taksit, artı puan gibi uygulamalarla İşlem hacmini artırır, cironuzu yükseltirsiniz.
 • Kartlı işlemlerle ilgili tüm bilgilerin Bankamız sisteminde otokontrolü (kayıp, çalıntı, iptal edilmiş ve geçersiz kart gibi) yapıldığı için güvenli işlem yaparsınız.
 • İşlemler kısa sürede gerçekleştiğinden ödemelerde zaman kaybınız olmaz.
 • Yapılan işlemler hesabınıza ertesi gün otomatik olarak aktarıldığından nakit akışınızı daha kolay takip edebilirsiniz. İşlemlerinizin geçtiği hesabı çek hesabı olarak kullanabilir ve elektrik, su, cep telefonu vs. gibi faturalarınızı otomatik olarak bu hesaptan ödenmesini sağlayabilirsiniz.
 • Aylık olarak yaptığınız işlemleri gösteren ekstreden kolaylıkla yararlanıp,muhasebe kayıtlarınızı kontrol altında tutabilirsiniz.
 • Aylık kataloğumuz içerisinde yer alabilirsiniz. Böylelikle reklamınız tüm cardplus müşterilerinin eline ekstrelerinin içerisinde ulaşır.
 • UniCard  POS’u hem manyetik, hem de CHIP’li alışveriş imkanı sağlamaktadır.
 • POS cihazlarımızdan bakiye bilgilerinizi, ekstre bilgilerinizi, artı puan bilgilerinizi öğrenip bir çok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
 • POS cihazımızdan bilgilendirme yapılabilir. +3, +6 taksit gibi özel kampanya zamanlarında üye işyerlerimizin cihazlarına mesaj gönerilmektedir.
Mobil POS
 • Evlere servis yapan şirketler, dağıtım araçları, taksiler vb. müşterilerimize önerdiğimiz POS çözümüdür.
 • Mobil POS’lar size operasyonel kolaylık sağlar.
 • Telefon ve elektrik hattından bağımsız çalışırlar.
 • Cep telefonunun kapsama olduğu her yerde ödeme alabilirsini
 • Mobil POS teknolojisinde devrim! GPRS
 • Bağlantı sorunu olmayan, hızlı ve ekonomik POS çözümleri Bankamızda!
 • GSM şebekesi yerine uydu bağlantılı GPRS teknolojisini kullanan cihazlarımız ile,tek bir işlem ortalama 6 saniye sürüyor. Buna ek olarak işlem ücretleri GSM teknolojisinden çok daha ekonomik!
 • POS başvurunuz anında sim kart tarafımızdan sizin adınıza ücretsiz olarak temin edilmekte, ayrıca sim kart almanıza gerek kalmamaktadır.
Sanal POS (VPOS) 
Günlük yaşamda kredi kartlı alışverişlerde kullandığımız POS (Point of sale- ödeme noktası)
cihazlarının, e-ticarete ve dolayısı ile Internet’e uyarlanmış şekline VPOS (Virtual point of sale- sanal ödeme noktası) denir. Bu sistem sayesinde müşteri-firma arasındaki alışverişler Internet üzerinden, elektronik ortamda on-line olarak yapılabilmektedir. Bu şekilde müşterinin yaptığı ödemeler, üye
işyeri hizmetlerinden ve VPOS sisteminden yararlanılan bankadaki firma hesabına geçmektedir.
Firmanın kendi web sitesi yoluyla e-ticaret yapabilmesini sağlayan bir yazılım olan VPOS uygulamasına geçmek son derece kolaydır. Bunun için firmanın ticari hesap açtığı banka ile üye işyeri ve e-ticaret sözleşmelerini imzalaması, ardından da bankaya ait VPOS yazılımını kendi web sitesine kurması yeterlidir. Bununla ilgili süreci, ilerleyen bölümde inceleyeceğiz.
Sanal POS’ un işleyişi;

Basit olarak VPOS’ un yaptığı, firmadan kredi kartlı alışveriş yapan bir müşterinin, kredi kartı bilgilerinin alınıp, firmanın web sitesi kanalıyla Internet üzerinden ilgili bankaya iletilmesi ve otorizayon sonucunun (onay veya ret) geri bildirimi sürecidir.

Bu süreç esnasında, gerekli kontrol işlemleri dijital olarak gerçekleştirilir. Banka ve üye işyeri arasında dijital imza, dijital sertifika yoluyla yapılan kontrol sonucu gelen teyit bilgisi, bankadan üye işyeri ödeme sistemine provizyon (nakte çevirme işlemi) sonucu olarak geri döner. Bu işlemin ardından müşterinin kredi kartından alışveriş tutarı düşülür ve üye işyerinin bankadaki hesabına geçirilir. Üye işyeri sistemi de (Yani firma web sitesindeki VPOS sistemi) provizyon sonucuna göre yapılan işlemlerin geri bildirimini web ortamına aktarır. Bu şekilde işlemin kontrolü ve takibi net bir şekilde sağlanmış olur. Tüm bu işlemler sadece birkaç saniye içinde tamamlanır. Bu işlemlerin tam bir güvenlik içinde yapılması için, bankalar sanal POS hizmeti verecekleri web sitelerinde SSL 128 bit’lik şifreleme şartını aramaktadırlar.

Sanal POS’ un avantajları;
 • Internet üzerinden yapılan satışlar için bilinen en etkili yöntemdir.
 • Özellikle perakende (B2C) satışlarda %35-40 arasında artış sağlamaktadır.
 • Firmanın yerel bir pazardan daha geniş pazarlara, hatta yurtdışına açılmasına olanak sağlar.
 • Firma imajını ve rekabet gücünü olumlu yönde etkiler.
 • Geleneksel satış sürecinden çok daha kısa sürelerde alışveriş olanağı tanır.
 • Zamandan yapılan bu tasarruf, müşteri memnuniyeti ve bağımlılığını arttırır.
 • Satışlarla ilgili bilgileri veri tabanına aktarır ve saklar.
 • Sanal POS’ la yapılan alışverişlerde güvenlik son derece yüksektir
Başvuru İçin Gerekenler;
 • Üye İş yerinden İstenilen Belgeler
 • Şirket Evrakları (Onay belgesi, İkametgah belgesi, Direktörler Kurulu Belgesi, Yükümlü Kayıt belgesi,
 • Direktörlerin Kimlik Fotokopileri).
 • Mobil POS için yine aynı işlemler yapılır ancak buna ek olarak fax data ve GSM antlaşması sözleşmeleri imzalanır. Bunlar tamamen mobil POS’u çalıştıran sim kartla ilgilidir.
Çalışma Koşulları
 • Üye İş Yerlerimiz bizimle üç şekilde çalışabilirler;
 • Komisyonlu: Peşin satış ve taksitli işlemlerde tercih edilir. Komisyon oranlarımız ciro oranlarına göre değişmektedir.
 • Valörlü: Sadece peşin satış yapılabilir. Gerçekleşen işlem belirli bir günün sonunda komisyon kesilmeden müşterinin kullanım hesabına yatar.
 • Valör+Komisyon: Peşin satış işlemi gerçekleştirirken taksit yapmak isteyen üye iş yerlerimize uygulanan seçenektir. Peşin satışı belirli bir günün sonunda hesabında görmek isteyen müşteri, taksit yaparak komisyonu da kullanabilir